Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

Play fullscreen
Come on, dance, dance, dance,
Shake the World off your Shoulder!

Come on, dance, dance, dance,
Before the Music is over!

You, You and me! You and me!
Everyone has to die!

Dissolving Moments in unhappy Eyes!
Come and move, move, move, against the b***** Man!
Against the Dog, against the apemans Hand!

Die! Don't think about Satanas Sighs!
Little Boy, Boy, Boy, well hold you tight!

The Day, Day, Day,
He will decide!

You never, never, never
Got the Right

To save and keep your own bright Light!

A Bread to give him,
A Tear to lose,
A Touch of Justice,
A Life abused.

Come on, dance, dance, dance,
Before the Music is over!

Come on, dance, dance, dance,
Get up, rise up!

You! You and me! You and me!
Everyone has to die!

See us tomorrow in Paradise!
Come on, dance, dance, dance,
dance, dance, get up, rise up!
Rise, rise, rise!
1241 fac4 381
Ralph Albert Blakelock
Reposted bynazwazdupy nazwazdupy
Tam, gdzie świat czyni się obrazem, byt w całości zakłada się jako coś, na co człowiek się nastawia i co chce zatem pozwać przed siebie, mieć przed sobą. Światoobraz w rozumieniu istotnym nie oznacza więc obrazu świata, lecz świat pojmowany jako obraz. W tym ujęciu byt w całości bytuje dopiero i tylko o tyle, o ile postanawia go człowiek, który przedstawia i dostawia, wytwarza. Tam, gdzie powstaje światoobraz, zapada istotna decyzja o bycie w całości. Bycia bytu poszukuje się i znajduje się je w tym, że jest on przedstawiany. (…) To nie światoobraz zmienia się z niegdyś średniowiecznego w nowożytny, to sam fakt, że świat staje się obrazem, znamionuje istotę nowożytności

[Martin Heidegger, Czas światoobrazu.]
Reposted byartloverkashkashahazaynlociarkadojenkaEldharjarrefficnylony-z-baltony

July 08 2015

July 07 2015

6041 f009 381
“From my rotting body, flowers shall grow, and I am in them, and that is eternity.” Edvard Munch by sarinam.
Reposted bylieloveliveCeluiQuiEstAimebergmalmarczimisanthropesouplesshelpmeimhungrynothingiseverythingreactivitypartyilluminationWicherhiroshima2
1639 5764 381

July 06 2015

Stoimy na skraju urwiska. Rzucamy spojrzenie w otchłań - doznajemy zawrotu i mdłości. Pierwszym naszym odruchem jest ujść niebezpieczeństwu. I nie wiadomo dlaczego nie ruszamy się z miejsca. Zawrót, mdłości, przerażenie roztapiają się z wolna w obłoku nienazwanego odczucia. Stopniowo, niepostrzeżenie obłok ten przybiera kształty na podobieństwo wyziewu z butelki, z której wyniknął geniusz Arabskich Nocy. Wszelako z naszego obłoku, gdy stoimy na skraju przepaści, powstaje coraz wyraźniej kształt o wiele straszliwszy od wielkich legendarnych geniuszów i demonów - kształt, co wprawdzie jest tylko myślą, lecz tak okropną, iż mrozi szpik w naszych kościach nieunoszoną swej grozy rozkoszą. Treścią tej myśli jest po prostu pytanie: jakich wrażeń doznawalibyśmy, spadając w przepaść z tej wysokości? I oto tego spadku, tego błyskawicznego unicestwienia pożądamy gorąco właśnie dlatego, iż jest on najupiorniejszy i najpotworniejszy ze wszystkich potwornych i upiornych obrazów śmierci, jakie kiedykolwiek błysnęły w naszej wyobraźni; a ponieważ rozum ze wszech sił odwodzi nas od przepaści, przeto tym zawzięciej podążamy ku niej. Nie ma w przyrodzie namiętności tak szatańsko wyuzdanej jak żądza człowieka, co drżąc na krawędzi otchłani, waha się, czy ma się w nią rzucić. Poddać się na chwilę tej myśli znaczy być niezawodnie zgubionym; ponieważ rozsądek nam jej zabrania, przeto - powtarzam - wstrzymać się od niej nie możemy.

Edgar Allan Poe -- Bies przewrotności, 1845

Reposted byhormezaveronica-oechoesfromonetoanotheriamopheliaxjoancatherinezatoraartloverkashkash
Play fullscreen
Na miłość boską.
9003 d0ed 381
Ralph Albert Blakelock

July 05 2015

3950 01ee 381
Neil Oram Photo & Poem, from Oz 9, 1968
Reposted fromfelicka felicka viano-longer-kore no-longer-kore
6743 44e1
Reposted byhiroshima2 hiroshima2
6755 50ee 381
Reposted byKropledonosajanealicejonestohuwabohuRekrut-KDevagingergluenekharaadharakranAronmuir
6736 93d1 381
Reposted byisnotcominghomehiroshima2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...